Vi har erfart at mange drilltropper som først startet med Drilldans tropp og kanskje Twirl team har funnet ut at Majorettes er utrolig gøy. Det brede spekteret av ulike Majorettes-klasser gjør at det er lettere å finne en favoritt. Noen synes selve sjangeren gjør det lettere å trene troppen til å bli skikkelig god. Majorettes er også en naturlig inngangsklasse til de som konkurrerer for første gang med sine likhetstrekk til parader og drilling til marsjer. Ta gjerne kontakt med oss i NMF hvis korpset ønsker veiledning i valg av klasse. Her kommer en oversikt over de ulike Majorettes-klassene i NMF.

Traditional Majorettes Corps

Traditional Majorettes Corps er en klasse det er naturlig å starte med, og hvor det trolig er lettest å sette flere aldersgrupper sammen til én større tropp. I denne klassen driller man og marsjerer til marsj spilt av korps, det kan være både tradisjonelle marsjer og populærmusikk spilt av korps med taktfastrytme i 2/4, 4/4 eller 6/8
takt, med et tempo mellom 96 og 140 pulsslag i minuttet (som oftest ca. 112-126 slag i minuttet). I Traditional marsjerer man til musikken, og varierer med å bruke ulike dansetrinn og andre marsjeringstyper. Med drillstaven legger man inn fullhand momenter som flourish, figure-8 (åttetall), wrist twirl, swings (sleng fra kula) og så videre. I denne klassen er det ikke lov å slippe grepet på staven, så programmet kan ikke inneholde rolls, små eller store kast. For å gjøre koreografien mer spennende å se på legger man inn ripler, formasjonsskifter og ulike samarbeidssekvenser. Disiplin, holdning og presisjon er viktige komponenter.
To eksempler på Traditional Majorettes Corps: Florø Drill NM korpsdrill 2017 , Krystallen Drill EM Majorettes 2019

Exhibition Corps

i Exhibition Corps benyttes en god blanding av dans og marsjering, og her driller man til valgfri musikk som er egnet til marsjering. I denne klassen kan man gjøre mer drillbevegelser enn i Traditional, slik som små og store kast, exchanges og rolls. Hele programmet utføres stående, og som i Traditional er formasjoner og formasjonsskifter en viktig del. Produksjonen bør inneholde ulike samarbeidssekvenser og effekter for å appellere til publikum. Koreografen kan enten følge en type stil/sjanger eller formidle en historie eller tema. Exhibition Corps er det naturlige valget etter eller i tillegg til Traditional Majorettes Corps når drilltroppen ønsker å vise mer variasjon og vanskelighetsgrad på det drilltekniske.
Her kommer et eksempel på Exhibition Corps: Kringsjå drilltropp EM Majorettes 2015 (fra 04:00) 

Parade Corps

Parade Corps er en klasse der troppen skal forflytte seg i et spesielt mønster, inspirert av en parade gjennom en by der man runder ulike kvartaler og ender opp i en park eller på et torg og har en oppvisning. I Parade Corps skal man marsjere og gjøre dansetrinn på hver telling eller annenhver telling, man skal ha kontinuerlig fotbevegelse. Slik byr Parade Corps-sjangeren på en flott utfordring for både koreograf/trener og utøvere! Ellers benyttes formasjonsskifter, samarbeidssekvenser, exchanges som i Exhibition Corps, og det er lov å utføre drillbevegelser fra alle de tre tekniske hovedgruppene contact material, rolls og aerials. I NMFs retningslinjer for drillkonkurranser er formasjonsmønsteret i Parade beskrevet nærmere.

Eksempel på Parade Corps: Skedsmo Drill EM Majorettes 2018

Showtwirl Corps

Showtwirl Corps er den eneste Majorettes-klassen som ikke baserer seg på marsjering. I denne klassen settes dansebevegelser sammen med drillmomenter fra alle de tre tekniske hovedgruppene. I tillegg til drillstav skal troppen benytte minst to andre redskaper for å utfylle koreografien. Dette kan være redskaper som flagg, dusker (pom pons), vimpler eller annet som gir en effekt på gulvet. Redskapene velges ut med tanke på å bidra til å formidle en historie eller belyse et tema.

Eksempel på Showtwirl Corps: Sveio drilltropp i Showtwirl Corps EM Majorettes 2019

Batonflag team

I Batonflag team skal deltakerne bruke flagg til valgfri musikk som er egnet til marsjering. Programmet settes sammen av marsjering med enkelte dansetrinn, med god variasjon av bevegelser med flaggene. Koreografien bør bestå av ulike formasjoner og formasjonsskifter, samt effekter slik som samarbeidssekvenser og ripler. Batonflag team egner seg perfekt enten for variasjon og supplement til programmer med drillstav, eller for tropper som ønsker å bygge opp et fullstendig shownummer uten å ha så stort repertoar teknisk med drillstaven. Med flagg kan man skape mye stilig visuelt uten at det trenger å være krevende teknisk. Noe som er viktig i denne klassen er presisjon og likhet med kropp og flagg. Synkrone flaggbevegelser appellerer stort til publikum!

Eksempel på Batonflag team: Sveio drilltropp EM Majorettes 2019