I samarbeid med program.no har Norges Musikkorps Forbund utviklet et konsertkart.

Konsertkartet gjør det mulig for deg å se kommende arrangementer i hele landet, både som kart- og listeoversikt. I kartet kan du bruke zoom-funksjonen for å finne akkurat ditt område, og bytte tidsintervall ved behov. I tillegg kan du enkelt legge inn ditt korps sine kommende arrangementer og på den måten gjøre dem mer synlig for andre.

Du finner konsertkartet her.