HUK som ledes av Arvid Anthun er et tilbud til deg som er ekstra interessert og som ønsker utfordringer på instrumentet og i samspill.
Korpset møtes til 4 helgesamlinger i året og avsluttes med konsert på hver samling.
Samlingene holdes på forskjellige steder i regionen vår.
Alle fra 14-19 år kan søke. . Se tabs under for informasjon om prøvespill og om HUK.

OVERSIKT SAMLINGER MED HUK 2022-2023

HØST 2022
09.-11.september: Samling, Voss
25.-27.november: Samling, Strusshamn skole med julebord og konsert sammen med HUB (Hordaland ungdoms brassband)

VÅR 2023
17.-19.februar: Samling,OS
31.mars-04.april: Turnè
16.april: Festkonsert Hordablæsten