HUK sin faste dirigent er: Tanja Carita Ikonen.

Korpset møtes til 4 helgesamlinger i året og avsluttes med konsert på hver samling.
Samlingene holdes på forskjellige steder i regionen vår.
Alle fra 14-19 år kan søke. Se tabs under for informasjon om prøvespill og om HUK.

OVERSIKT SAMLINGER MED HUK 2024-2025

HØST 2024
06.- 09. september: Samling, sted ikke avtalt
22.- 24. november: Samling, sted ikke avtalt

VÅR 2025
14.- 16. februar: Samling, sted ikke avtalt
25. – 27. april: Samling, sted ikke avtalt

Spørsmål: ta kontakt med Janne Rabben: 92263077  janne@musikkorps.no