Det er i bladet til University of Wayoming, departement of music artikkelen «A Little Modern, A Little Traditional… a whole lot of joy» står.

Ingrid tok bachelor-graden i musikkpedagogikk ved Universitetet i Wyoming. Der fekk ho god kontakt med mange musikk-lærarar. Etter at ho reiste derfrå tenkte ho at dei kunne vere interessert i å høyre om musikk-utdanning andre plassar i verda. WMEA (The Wyoming Music Educators Association) aksepterte artikkelen hennar. Den kom dermed med i avisa/bladet som kom ut våren 2016, og hadde temaet «Mixing It Up: What’s on Your Playlist?»

Les artikkelen i PDF på side 36 – 38.

After school and going home, I was doing nothing. Field Band helped me make new friends, that is how it changed me. FBF member, 14.

Gjennom PULSE skal nordmenn og sørafrikanarar vise korleis musikk bidreg til god helse. PULSE er eit samarbeidsprosjekt mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF), den sørafrikanske musikkorganisasjonen Field Band Foundation (FBF) og Fredskorpset (FK).

The FBF provides a safe  arena for children ages 7 to 21 years old, a creative outlet,  dedicated tutors, and a whole lot of fun!

Dei fortel oss korleis det å spele musikk lettar stressnivået, hjelper dei til å finne vener, og får dei til å kjenne seg glade. Hovudkjensla medlemmene sit igjen med er glede.

– Og om det ikkje er god helse, så veit ikkje eg kva det er, avsluttar Ingrid artikkelen sin med.