I Sør-Afrika er det mange kulturer som lever side om side. Gjennom de sørafrikanske field bandene lærer barn og unge fra ulike kulturer å respektere og lære av hverandre. Denne kompetansen tar sørafrikanerne med seg til Norge når de deltar i utvekslingsprogrammet PULSE.

Minoriteter og inntektsnivå

Hovedfokus for PULSE sitt arbeid i Norge er å bidra til å styrke NMF sin rolle som samfunnsaktør, samt bevisstgjøre korps som en arena for mestring og økt livskvalitet. De sørafrikanske deltakerne skal prioritere å besøke norske korps som ønsker å bli bedre på å inkludere barn og unge som er underrepresentert i norske korps. Dette kan for eksempel være barn med minoritetsbakgrunn og familier med lavt inntektsnivå. En del av arbeidet gjøres i tett samarbeid med Born to play.

Møllergata

I skoleåret 2012-2013 gjennomføres et pilotprosjekt i Møllergata skolekorps. I følge skolens nettsider har 70 % av skolens elever en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk. Medregnet en del av skolens ansatte er 35 ulike språk representert ved skolen. Foreløpige resultater av pilotprosjektet tyder på at NMF gjennom et samarbeid med Sør-Afrika er i ferd med å opparbeide seg en ny kompetanse som kan styrke arbeidet med å veilede korps som ønsker å inkludere medlemmer med en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk.