Field Band Foundation (FBF) bruker musikk og dans til å gi unge mennesker med vanskelige oppvekstsvilkår en positiv hverdag. Hovedmålet for FBF er å skape muligheter for utvikling av life skills hos barn og unge gjennom musikk og dans.

4.500 barn og unge 

FBF driver en rekke field bands (korps) rundt omkring i hele Sør-Afrika og når ut til ca 4.500 barn og unge. Etter 12 års samarbeid med NMF med hovedfokus på utdanning av instruktører, har FBF kommet svært langt i arbeidet med å heve den musikalske kompetansen hos sine instruktører. De nærmer seg målet om å være selvforsynt med instruktører og utdanne sine egne instruktører. PULSE skal styrke FBFs kompetanse til å se sammenhengen mellom musikkaktiviteten og life skills. Musikk bidrar til å gi barn og unge økt livskvalitet.

Økt inkludering

PULSE vil ha to hovedfokus i Sør-Afrika. Det ene fokuset er å styrke kompetansen på potensielt helsefremmende og forebyggende elementer i musikkaktiviteten. Målet er at Field Band Foundation skal ha økt praktisk kunnskap om hvordan de kan bruke musikkaktiviteten til å bidra til positiv utvikling hos flest mulig barn og unge. Det andre fokuset handler om inkludering av medlemmer med funksjonshemming. I 2012 started Field Band Foundation et korps som de kaller «mixed ability-band». I dette korpset har de som målsetning å gi et tilbud til en gruppe barn og unge som har svært få tilbud fra før. Kunnskapen på dette området er generelt lav i Sør-Afrika, og instruktørene i Field Band Foundation har dermed lite kunnskap om ulike typer funksjonshemminger og muligheter for tilrettelegging i musikkaktiviteten.

Samarbeid med nordmenn 

De norske deltakerne som jobber for PULSE vil bo 12 måneder i Sør-Afrika og samarbeide tett med sørafrikanske instruktører.