NMF er inndelt i åtte regioner og har totalt 50 ansatte. Det skal nå ansettes en regional drillkonsulent i midlertidig stilling i 20 % fra 15. august 2018 til 15. august 2019, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver for stillingen er knyttet opp mot regionens handlingsplan for perioden 2017-2019, strategiplan for korpsdrill i NMF og samlet drillfaglig kompetanse innad i NMF. Implementering av vedtatt handlingsplan vil være et hovedområde for stillingen.

Vi tilbyr en selvstendig stilling med varierte arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke og utvikle regionen. Arbeidet foregår i tett samarbeid med prosjektleder og de nasjonale drillkonsulentene i NMF. Stillingen har arbeidssted ved NMF Øst sitt kontor i Oslo.

Tiltredelse: 15. august 2018. Det vil være muligheter for utvidelse av stillingen ved å inkludere produsentoppgaver innenfor regionens aktiviteter.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • drillfaglig utviklingsarbeid, jfr. regionens handlingsplan og strategi for korpsdrill
 • forberedelse og gjennomføring av drillfaglig produksjonsarbeid
 • oppfølging og rådgivende funksjon for regionens drillkorps.
 • representere drill i NMF Øst i ulike fora, både regionalt og nasjonalt
 • andre oppgaver etter avtale med daglig leder

Vi ser etter en person som har:

 • drillfaglig kompetanse på nasjonalt nivå
 • evne til og interesse for faglig utviklingsarbeid
 • erfaring fra arrangementsavvikling innen korpsdrill
 • erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig arbeid
 • god ordenssans og evne til å strukturere eget arbeid
 • god formuleringsevne skriftlig og muntlig

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vedkommende som blir ansatt må fremvise politiattest.

Vi kan tilby:

 • kreativt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter i egen stilling
 • dyktige kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver
 • spennende og utfordrende oppgaver i et viktig satsingsområde for regionen

Stillingen rapporterer til daglig leder i NMF Øst. NMF har tariffavtale inngått med MFO. Lønn etter avtale. Det må påregnes noe reising i jobben, samt ettermiddag/helg/kveldsarbeid.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Thor Olav Fjellhøi (900 72 607) eller prosjektleder Mads Myr Munthe-Kaas (920 83 792 eller drillost@musikkorps.no).

Søknad og CV sendes til arne@musikkorps.no innen 22. mai.
Merkes «regional drillkonsulent NMF Øst». Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

 

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca. 60.000 medlemmer fordelt på over 1.600 korps. NMF skal gjøre drill- og musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne.