Regionkorpset er et tilbud til deg som er mellom 14 og 19 år, som spiller i skolekorps, og som ønsker ekstra utfordringer. I regionkorpset finner du inspirasjon i å spille sammen med andre musikanter som brenner for det samme som deg. Korpset ønsker å motivere til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap i de lokale skolekorpsene.

Ta kontakt med Christine Lillebø på epost christine@musikkorps.no eller telefon
918 62 956 hvis du har spørsmål angående regionkorpset.