VIKTIG: I lys av situasjonen, både nå og i tiden fremover, ser ikke NMF Øst det som mulig å kunne gjennomføre RM på Lillestrøm på en god måte, verken for korpsene eller arrangør. Vi har derfor valgt å avlyse RM 2021. Vi gjør dette med tungt hjerte, men med sterk tro på at vi kan komme sterkere tilbake neste år. Dato er klar: 27. mars 2022.

Voksenkorpsene samles til felles Regionkonkurranse på tvers av fylkene.

Nyhet: Eliteavdeling!

Neste års Regionmesterskap for voksenkorps deles opp, der 1.-4. divisjon (janitsjar) og 2.-4. divisjon (brass) møtes for å fylle Lillestrøm Kultursenter med liflig musikk som vanlig. Vi ser frem til en virkelig flott helg på Lillestrøm, der korpsene igjen vil få kjenne på konkurransefølelsen i en flott atmosfære.

Etter ønske fra regionstyret og i lys av avlysningen av NM, vil vi gjøre elitedivisjonen til en festdag i Oslo Konserthus, der en regionmester skal kåres!
Rammer for deltakelse er korps som deltok i følgende divisjoner i NM, 2019 eller 2018: Elitedivisjon og 1. divisjon.

Gjennomføring
Vi velger å være optimister, og legger opp til at mesterskapene i 2021 går som planlagt på de datoer som er satt opp. Dette både av hensyn til korpsenes planlegging, tilgang til lokaler og regionens tilrettelegging.

Vi er nok alle forberedt på at gjennomføringen vil måtte bli annerledes enn vanlig. Gjeldende smittevernregler vil selvfølgelig bli lagt til grunn når vi planlegger mesterskapene, og vi vil tilstrebe å informere korpsene så godt og grundig som mulig.

En endelig modell for gjennomføring vil foreligge i god tid før mesterskapet, utarbeidet i dialog med helsemyndigheter, tekniske arrangører og konsertlokaler, samt korpsene selv. Ved store endringer i smittevurderingen vil vi prioritere deltakerkorpsenes framføring på scenen.

Kontakt
regionmesterskap@musikkorps.no

Skolekorps?
For info om Distriktmesterskap for Skolekorps, se egne sider:
Asker og Fredrikstad: DM Fredrikstad&Asker
Lørenskog: DM Lørenskog