Velkommen til Korps i Kulturlandskap

Hundorp Musikklag og NMF Innlandet inviterer  til regionstevne for voksenkorps 10.-12. juni 2022. Sist det ble arrangert korpsstevne i Sør-Fron var i 1974. Nå er det på tide det skjer igjen!

Hundorp i Sør-Fron kommune er kjent for natur, kultur – og et korps med pågangsmot – derav navnet «Korps i Kulturlandskap».

Sentrum for stevnet vil være kirken, kjent som Gudbrandsdalsdomen – ferdig reist i 1792. Søndagen er arrangementet lagt til 1000-års stedet Dale-Gudbrands gard. Her var det i 1021 et avgjørende møte for kristningen av Norge mellom kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand. I tillegg blir det sosialt samvær og konkurranse i Sør-Fron kulturhus.

Det blir konserter der det tenkes kan; i kirka, på gårdstun, ved matbutikkene, oppi bygda, nede ved «Laugen», på helt nye steder og på veldig gamle steder.

Sør-Fron kommune ligger midt i Gudbrandsdalen, der dalen breiser seg ut. Sør-Fron er kjent for vakkert kulturlandskapet.

Hvert korps må selv bestille overnatting. Vi har fått gode avtaler med flere hoteller og campingplasser i området.

Les mer om stevnet her 

MELD PÅ KORPSET  HER.