NMF Innlandet innkaller til regionting 2023.
Møtet vil bli holdt fysisk på Lillehammer, men med mulighet til digital deltagelse.

De som er påmeldt digitalt vil bli kontaktet med møtelink i forkant.

Påmelding til regionting HER.
Frist: 27.03.2023