Lørdag 25. april har NMF Hordaland Regionting på Scandic Hotel Ørnen. Møtet åpnes kl 10:00, og det er registrering fra kl 09:30

Her er dokumenter til Regiontinget 2015:

Tidsplan Regiontinget 2015

Saker på Regiontinget 2015

Valgkomitens innstilling

Handlingsplan 2014 – 2018 (s. 3 og 4)

Handlingsplan 2014-2018 (s. 1og 2)

Årsmelding 2013

Årsmelding 2014

Årsregnskap 2013

Årsregnskap 2014

Revisjonsberetning 2013 NMF Hordaland

Revisjonsberetning 2014 NMF Hordaland

Budsjett 2015 – 2017 og regnskap 2014..

BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN NMF HORDALAND 2013-2014.

Hvert musikkorps har rett til å delta med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. Medlemskorpsene har også anledning til å sende observatører. Disse får delta så langt det er plass.

Kretstinget vedtok i 2009 at de korpsene som ikke deltar, må betale en avgift på kr 850,-.

Frist for påmelding til regiontinget var fredag 20. mars.

DOKUMENTER

Årsmelding, regnskap og øvrige saker til behandling på regiontinget ble sendt korpsene i henhold til vedtektene senest tre uker før regiontinget.

VALG

Valgkomiteen er i gang med å finne kandidater til regionstyret for neste periode. Ta kontakt med Vibeke Prestmo Valestrand for å komme med forslag til kandidater.

Mail: vibeke.valestrand@gmail.com. Tlf: 981 37 039