Regiontinget er korpsenes fremste mulighet til å påvirke aktiviteten i regionen.

Regiontinget behandler:

  • årsmelding
  • regnskap
  • budsjett
  • strategiplan
  • retningslinjer for god organisasjon- og korpskultur
  • bruk av egenkapital
  • valg av nytt regionstyre (alle kandidater er spurt på forhånd)
  • saker fra korpsene

Saker som ønskes behandlet på Regionstinget må være mottatt av NMF Rogaland innen
5. mars 2021. Alle saker som er mottatt innen fristen skal legges fram på Regionstinget (Vedtektene §6.2.e))

Dokumentene til regiontinget blir sendt korpsene i henhold til vedtektenes §6.2, senest
26. mars 2021.

Rett til å delta
På Regiontinget har hvert korps rett til å delta med inntil to delegater med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder
(§6.3 i vedtektene). I tillegg kan medlemskorpsene ha observatører som deltar.

Gruppearbeid
NMF skal ivareta korpsenes interesser.
Det vil bli et gruppearbeid i løpet av møtet hvor vi ønsker innspill fra korpsene til retning fremover.

Videomøte
I forkant av møte vil dere få tilsendt en lenke og en «smørbrødliste» for hvordan logge på og hvilke funksjoner som skal benyttes i møte.