Innkalling til NMF Nord-Norge sitt regionting er sendt ut til alle medlemskorps. Frist for innmelding av saker fra medlemskorpsene var måndag 2. mars.

Påmelding og fullmaktskjema og send signert påmelding til NMF Nord-Norge på epost: hans@musikkorps.no innen måndag 20. mars.

NMFs vedtekter

NMFs vedtekter etter landsmøtet 2014

Valg

NMF har som mål at minimum 20 % av de tillitsvalgte på alle nivå skal være ungdom under 26 år. Vi oppfordrer derfor alle korps om å sende ungdomsrepresentanter til regiontinget.