NMF Hordaland gjennomfører regionting lørdag 17. april på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen.

I tillegg til årsmøtesaker vil det bli tatt opp aktuelle temaer for tillitsvalgte i skolekorps og voksenkorps.

NMFs vedtekter 

DELTAKELSE PÅ REGIONTINGET
Hvert musikkorps har rett til å delta med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. Medlemskorpsene har også anledning til å sende observatører. Disse får delta så langt det er plass.

Innkalling til regionting blir sendt til korpsene i henhold til vedtektene som sier ti uker før arrangementet starter.

REGIONTINGAVGIFT
I 2009 vedtok Kretstinget at de korpsene som ikke deltar, må betale en avgift på kr 850,-.

Vi gleder oss til en flott dag med både inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon rundt hva NMF Hordaland skal jobbe for i fremtiden.

Velkommen!