NMF Hordaland gjennomfører regionting lørdag 17. april via ZOOM – heldigitalt

I regionstyremøte 10. mars ble det vedtatt at NMF Hordaland sitt regionting skal være heldigitalt.

Det ble også vedtatt at det blir ingen påmeldingsavgift for å delta på regiontinget i år.

NMFs vedtekter 

DELTAKELSE PÅ REGIONTINGET
Hvert musikkorps har rett til å delta med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder.

Regiontinget er den viktigste arenaen for medbestemmelse for medlemmene våre, og det er viktig at alle korps prioriterer deltakelse her.

Velkommen!