Regiontinget er den viktigste arenaen for medbestemmelse for medlemmene våre, og det er viktig at alle korps prioriterer deltakelse her.

På tinget tar vi opp hvilke aktiviteter regionen skal tilby, hva regionen skal jobbe for, og det velges et nytt regionstyre.

Viktige datoer:

11. mars Siste frist for innsendte saker fra korpsene
11. mars Siste frist for å melde på delegater til regiontinget
01. april Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling skal sendes til medlemskorpsene
22.april Regionting 2023

NMFs vedtekter 

Styret i NMF Hordaland har i perioden bestått av:
Eivind H. Hermansen – Styreleder
Sara Hamre Sekkingstad – Nestleder
Kåre Stokke – Styremedlem
Ole Irgens– Styremedlem
Ellen Marie Blix – Styremedlem
Roger Aalen – Styremedlem
Knut Johan Onarheim – Styremedlem
Arve Lindgren – Varamedlem
Håkon Mjelstad– Varamedlem

Regionstyret og administrasjonen i NMF Hordaland ser frem til et viktig og spennende regionting!

Velkommen!