Regionting (lørdag formiddag)

Vil du være med å forme NMF Nord-Norge i en spennende tid hvor masse ting skjer? Bli med og la din stemme telle! Hvert korps kan sende inntil to delegater som kan stemme over saker og ved valg av nytt regionstyre. Vi vil gjerne ha unge krefter med, så meld gjerne på en ungdom som delegat! Vi kan lokke med en egen ungdomskonferanse!

På grunnlag av tidligere regionting-vedtak, praktiserer vi total utgiftsfordeling. Les mer om dette under Regionting – et spleiselag!

 

Fagkonferanser (lørdag ettermiddag og søndag)

Etter selve møtet inviterer vi til fagkonferanser med ulike tema.

Korpsdrift: Spør – og få svar!
Medlemmer melder inn spørsmål og problemstillinger angående Korpsdrift og Odd Petter, NMFs egen dataguru, svarer.

Hvor og hvordan kan korpsene søke penger til aktiviteter.
Her blir det litt informasjon om ulike fond, VO-midler og momskompensasjon.

2018 – Musikkorpsenes år!
i 2018 feirer NMF 100-årsjubileum. Det samme året har også fått status som musikkorpsenes år. Dette skal feires og vi inviterer til idémyldring om hva det enkelte korpset kan finne på for å markere dette.

Ungdomskonferanse
Det blir et eget opplegg for ungdom under regiontinget. Jørgen Foss fra Forbundsstyret, et fyrverkeri av en mann, leder an om alt som måtte engasjere korpsungdommen! Se mer under Til Ungdommen!

 

Frister:

  • Innmelding av delegater: 25. februar (meld gjerne inn tidligere, så kan vi få gode flypriser)
  • Innmelding av saker til behandling: 10. mars

 

Valg av nye styremedlemmer

Er du engasjert i korpsbevegelsen og brenner for å være med å løfte region Nord-Norge videre? Kjenner du kanskje noen som er det og som kan gjøre en god innsats?

Det er posisjoner i styret, vararepresentanter og kontrollkomité som skal velges. Det er svært ønskelig å få inn et styremedlem, enten vara eller fast medlem som har bakgrunn i drillmiljøet. For å ha god kjønnsfordeling i neste periode, oppfordres kvinnelige kandidater å stille.

Meld inn kandidater til valgkomiteen, ved Eivind Krokmo, på epost: eivind.krokmo@me.com