REGIONSTYRET – VALG AV STYREMEDLEMMER

Vi trenger flere gode kandidater til regionstyret for neste periode. Det er nå vi virkelig trenger å bygge regionen til å bli bærekraftig og levende! Vi trenger musikanter eller korpsforeldre som har et hjerte som brenner for korps og som har en eller flere av følgende egenskaper:

 • ELSKER KORPS
 • Er engasjert og har lyst og evne til å bidra i arbeidet
 • Har sans for strategiarbeid
 • Liker å skape gode relasjoner og fellesskap, både inn mot korpsene men også ut mot samfunnet
 • Er positiv og liker å jobbe for å finne gode løsninger, ser gjerne ting med nye øyne
 • Har erfaring fra prosjektplanlegging
 • Har kunnskap om økonomiplanlegging og prosjektfinansiering
 • Er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Er stolt av å være med i korps og glad i å vise det fram!

Noen av oppgavene som styremedlem, hvert medlem kan gjøre det de er gode på:

 • Legge gode planer og strategier for hva regionen skal drive med.
 • Ha god kontakt ut mot korpsene og synliggjøre NMFs medlemsfordeler og aktivitetstilbud
 • Se til at driften for regionen er i tråd med vedtekter og god korpsånd
 • Delta på styremøter, landsmøte, representere NMF på regionale arrangementer, feks stevne og konkurranse
 • Delta på politiske arenaer for å synliggjøre korpsbevegelsen

 

Send navn og kontaktinfo til personer du vil nominere til regionstyret. Skriv gjerne også noen ord om kandidaten, hva vedkommende er god på og kan bidra med.

Forslag sendes til valgkomitéleder Cathrine Wennberg:
cathrinewennberg@gmail.com

 

 

 

Viktig – total utgiftsfordeling

NMF Nord-Norge praktiserer total utgiftsfordeling ved regionting etter vedtak gjort ved tidligere regionting. Det betyr at alle utgifter knyttet til regiontingen fordeles på ALLE korps i regionen – uavhengig om de deltar på tinget eller ikke. Dette er for at det ikke skal koste mer for et korps enn et annet pga ulike reisekostnader samt at det ikke skal koste mer å delta ennå bli hjemme.

Alle utgifter (reise, hotell, mat og lokalleie) knyttet til regiontinget blir fordelt på alle korpsene i regionen.

 • Alle delegater legger selv ut for sin reise. Reiseregningsskjema skal sendes til christina@musikkorps.no SENEST mandag 29. april.
 • Alle som kommer til regiontinget sørger for billigst mulig transport, det betyr følgende:
  • Bestille flybillett så tidlig som mulig og senest en måned før regionting. Alle som skal fly må sende bekreftelse på bestilt billett til christina@musikkorps.no.
  • Egen kjøring dekkes kun dersom det ikke finnes et rimeligere kollektiv alternativ. Alternativt kan flere kjøre sammen.  Alle som er påmeldt får en oversikt over påmeldte korps, slik at eventuell samkjøring kan avtales.

Deltakeravgiften er satt til maks 1600,– per medlemskorps.  Avgiften skal dekke alle utgifter for delegatene som deltar på regiontinget, mat, reise, hotell for de som kommer langveisfra. Dersom utgiftene blir lavere enn forventet, vil avgiften selvsagt reduseres tilsvarende!

Se tidligere vedtak om total utgiftsfordeling her: vedtak-om-total-utgiftsfordeling

Viktige datoer

Frist for påmelding: 5 februar (Tidlig frist av hensyn til bestilling av overnatting og utgiftsfordeling)
Frist for innmelding av saker fra medlemmer: 16 mars
Utsending av årsmelding, revidert regnskap, budsjett og saker til behandling på tinget: Senest 5. april.
Frist for å bestille flybillett: Så tidlig og billig som mulig og senest en måned før tinget.

 

SE FANENE UNDER FOR VIKTIG INFORMASJON: