Viktig – total utgiftsfordeling

NMF Nord-Norge praktiserer total utgiftsfordeling ved regionting etter vedtak gjort ved tidligere regionting. Det betyr at alle utgifter knyttet til regiontingen fordeles på ALLE korps i regionen – uavhengig om de deltar på tinget eller ikke. Dette er for at det ikke skal koste mer for et korps enn et annet pga ulike reisekostnader samt at det ikke skal koste mer å delta ennå bli hjemme.

I normalår vil det være frister for påmelding med tanke på reiser og overnatting. På grunn av de spesielle omstendighetene vi nå befinner oss i, vil vi komme tilbake med mer om frister, påmelding og gjennomføring av Regionting 2021!

Deltakeravgiften er satt til maks 1600,– per medlemskorps.  Avgiften skal dekke alle utgifter for delegatene som deltar på regiontinget, mat, reise, hotell for de som kommer langveisfra. Dersom utgiftene blir lavere enn forventet, vil avgiften selvsagt reduseres tilsvarende!

Se tidligere vedtak om total utgiftsfordeling her: vedtak-om-total-utgiftsfordeling

Viktige datoer

kommer!

 

SE FANENE UNDER FOR VIKTIG INFORMASJON