Viktig – total utgiftsfordeling

NMF Nord-Norge praktiserer total utgiftsfordeling ved regionting etter vedtak gjort ved tidligere regionting. Det betyr at alle utgifter knyttet til regiontingen fordeles på ALLE korps i regionen – uavhengig om de deltar på tinget eller ikke. Dette er for at det ikke skal koste mer for et korps enn et annet pga ulike reisekostnader samt at det ikke skal koste mer å delta ennå bli hjemme.

I normalår vil det være frister for påmelding med tanke på reiser og overnatting. På grunn av de spesielle omstendighetene vi nå befinner oss i, vil vi avholde digitalt Regionting 2021!

Deltakeravgiften er satt til maks 1600,– per medlemskorps.  Avgiften skal i normale år dekke alle utgifter for delegatene som deltar på regiontinget, mat, reise, hotell for de som kommer langveisfra. For Regionting 2021 vil prisen bli lavere.

Se tidligere vedtak om total utgiftsfordeling her: vedtak-om-total-utgiftsfordeling

 

Frister for Regionting NMF Nord-Norge 2021:

19.februar: frist for påmelding av delegater og innsending av fullmaktsskjema

19.februar: påmeldingsfrist fagseminarer (dersom man skal delta kun på dette og ikke resten av regiontinget)

12.mars: frist for innmelding av saker fra medlemskorps

26.mars: frist for utsending av sakspapirer til møtet

 

SE FANENE UNDER FOR VIKTIG INFORMASJON