Regiontinget er den viktigste arenaen for medbestemmelse for medlemmene våre, og det er viktig at alle korps prioriterer deltakelse her. Dagen før regiontinget er  Nordvestkonferansen, som skal gi inspirasjon og faglig påfyll!