Regiontinget er den viktigste arenaen for medbestemmelse for medlemmene våre, og det er viktig at alle korps prioriterer deltakelse her.

Viktige datoer:

13. mars Siste frist for innsendte saker fra korpsene
13. mars Siste frist for å melde på delegater til regiontinget
03. april Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling skal sendes til medlemskorpsene
24.april Regionting 2021


Smittevern

Regionstyret og administrasjonen tar smittevern på høyeste alvor. Det vil i god tid før regiontinget avklares med kommuneoverlegen i Ørsta kommune at vi får gjennomføre regiontinget fysisk. Hvis dette ikke er mulig vil vi gjennomføre regiontinget som et digitalt møte hvor delegatene møtes på zoom. Hvis dette blir aktuelt vil påmeldte delegater og observatører få inngående informasjon om hvordan dette skal gjennomføres.

Regionstyret og administrasjonen i NMF Nordvest ser frem til et viktig og spennende regionting!