Regiontinget er den viktigste arenaen for medbestemmelse for medlemmene våre, og det er viktig at alle korps prioriterer deltakelse her.

Viktige datoer:

13. mars Siste frist for innsendte saker fra korpsene
13. mars Siste frist for å melde på delegater til regiontinget
03. april Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling skal sendes til medlemskorpsene
24.april Regionting 2021


Smittevern

Regionstyret og administrasjonen tar smittevern på høyeste alvor. Det er derfor bestemt at alle delegater deltar på video. Om det er mulig kan delegatene fra samme korps sitte sammen, men det er ikke åpning for å sitte på hotellet i Ørsta. Det er viktig at smittevernet opprettholdes om man sitter sammen.

 

Digital gjennomføring

For å gjennomføre møtet digitalt og online, vil Norges Musikkorps Forbund bruke to verktøy: 

  1. GoPlenum – Her finner du alle møtedokumentene, og det er her du stemmer, fremmer forslag og ber om ordet. 
  2. Zoom – Lyd- og videodelingsverktøyet, der du følger møtet, ser presentasjoner og talere. 

Så du trenger både GoPlenum og Zoom for å delta i møtet, samt mobil, nettbrett eller datamaskin. Begge programmene er gratis og kan brukes på pc, mac, telefon og nettbrett. 

 I god tid før møtet får du mer informasjon om hvordan du kommer i gang med de to verktøyene. 


GoPlenum 

Hvis du vil vite mer om hvordan du som møtedeltaker bruker GoPlenum under møtet, kan du se gjennom et par korte videoer her: https://nmf.goplenum.com/hjelpe  

 

Registrering

Siden vi har digital gjennomføring denne gangen er det ekstra viktig at vi har riktig telefonnummer og e-post til delegatene. Registrer derfor delegater og observatører i skjemaet som ligger i fanen «Registrering delegater» i fanen under. Fullmaktsskjemaet sendes oss på e-post i forkant av tinget.

 

Regionstyret og administrasjonen i NMF Nordvest ser frem til et viktig og spennende regionting!