NMF Sør gjennomfører regionting søndag 23. april via ZOOM – heldigitalt

NMF Sør inviterer til regionting for alle sine medlemskorps 23. april.

For at regiontinget skal være tilgjengelig for flere, har NMF Sørs regionstyre vedtatt at NMF Sør sitt regionting gjennomføres heldigitalt.

Last ned innkalling her.

Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap og saker til behandling på regiontinget, skal sendes musikkorpsene senest tre uker før regiontinget. Sakspapirene blir lagt ut her senest 2. april.

Last ned sakspapirer her.

Korpsene møter med inntil 2 ordinære representanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder.

Last ned påmeldingsskjema og send signert påmelding til NMF Sør på epost
nmf-sor@musikkorps.no innen 6. april.

Vi skal bruke Zoom som plattform og appen GoPlenum til saksbehandling i møtet, for eksempel registrering, votering, skrive seg på talerliste etc. Det er derfor svært viktig at det registreres riktig kontaktinfo, epostadresse og telefornnummer ved påmelding.

Delegatene vil få utfyllende informasjon om bruk av GoPlenum før regiontinget.

NMFs vedtekter

NMFs vedtekter etter Landsmøtet 2022

Valg

I forbindelse med regiontinget er alle verv i NMF’s regionstyre på valg.
Du kan melde kandidater til valgkomitéen. Du kan lese mer om styrets sammensetning og oppgaver her.

Les også: Vil du vere med å bestemme.