Illustrasjon tillitsvalgte
Publisert 10/02/2017 - Oppdatert 23/05/2017 Forfatter: Håvard Hinsverk

Regionting NMF Trøndelag 2017

For:     Tillitsvalgte i alle NMF Trøndelag sine medlemskorps
Hvor:  Kimen kulturhus, Stjørdal
Når:     Søndag 23. april 2017 kl 13:30 – 17:00

Protokoll

Her er protokollen fra regionting i NMF Trøndelag 2017:  Protokoll

Sakspapirer

Her er sakspapirene til regiontinget samlet i ett dokument:

Regionting 2017 Ferdige dokumenter med saker NMF Trøndelag

Det blir åpent tema/drøftingsmøte i forkant av regiontinget kl. 11.15 – 12.45 med temaene Samarbeid korps-kulturskole og Musikkorpsenes år 2018.

Påmelding

Send signert påmelding til NMF Trøndelag på epost: trondelag@musikkorps.no innen 9. april 2017.

Innkalling og påmeldingsskjema til regionting 2017 Trøndelag
Frist for innmelding av saker fra medlemskorpsene var 12. mars 2017.

Valg

Valgkomiteen oppfordrer personer som har lyst til å bidra i organisasjonen vår til å ta kontakt for å høre mer om de ulike vervene. Det er også mulig å melde inn forslag til personer du mener vil være gode kandidater.

Valgkomiteen oppfordrer personer som har lyst til å bidra i organisasjonen vår til å ta kontakt for å høre mer om de ulike vervene. Det er også mulig å melde inn forslag til personer du mener vil være gode kandidater.

Prosessen videre

Valgkomiteen er i dialog med de tillitsvalgte i inneværende periode for å kartlegge hvem som ønsker å stille til gjenvalg.  Innkomne forslag vurderes fortløpende.
Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med papirene til Regiontinget.

Valgkomiteen

Loading