Illustrasjon tillitsvalgte
Publisert 12/03/2019 - Oppdatert 10/04/2019 Forfatter: Håvard Hinsverk

Regionting NMF Trøndelag 2019

For:     Tillitsvalgte i alle NMF Trøndelag sine medlemskorps
Hvor:  Kimen kulturhus, Stjørdal
Når:     Søndag 28. april 2019 kl 14:00 – 17:00

Påmelding

Send signert påmelding til NMF Trøndelag på e-post: trondelag@musikkorps.no innen 14. april 2019.

Innkalling og påmeldingsskjema til regionting 2019 – Trøndelag

Frist for innmelding av saker fra medlemskorpsene er 17. mars 2019.

Sakspapirer

Årsregnskap 2018 NMF Trøndelag signert
Årsregnskap 2017 NMF Trøndelag signert med revisorrapport
Årsrapport 2018 NMF Trøndelag ny layout signert
Årsmelding 2017 signert
strategiplan_2018-2022
Signert revisjonsberetning 2017 NMF Trøndelag
SAKSLISTE Regionting 2019
Resolusjon om gode øvings og konsertlokaler til korps
Oppdatert Budsjett 2019 – 2022 NMF Trøndelag
NMF Trøndelag Valgkomiteens innstilling 2019 -2021
NMF Trøndelag revisjonsberetning 2018
Forslag til NMF Trøndelag årsmøte 2019 Nardo skolekorps

Valg

Valgkomiteen oppfordrer personer som har lyst til å bidra i organisasjonen vår til å ta kontakt for å høre mer om de ulike vervene. Det er også mulig å melde inn forslag til personer du mener vil være gode kandidater.

Valgkomiteen oppfordrer personer som har lyst til å bidra i organisasjonen vår til å ta kontakt for å høre mer om de ulike vervene. Det er også mulig å melde inn forslag til personer du mener vil være gode kandidater.

Prosessen videre

Valgkomiteen er i dialog med de tillitsvalgte i inneværende periode for å kartlegge hvem som ønsker å stille til gjenvalg.  Innkomne forslag vurderes fortløpende.
Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med papirene til Regiontinget.

Valgkomiteen

Åpent tema / drøftingsmøte

I forkant av regiontinget blir det avholdt et åpent tema/drøftingsmøte kl. 11.15 fram til lunsj kl. 13.00.

Tema for møtet er:

  1. kl 11.15-12.10 «Egnede øvingslokaler, og Norsk Standard 8178» v/Trond Eklund Johansen
  2. kl 12.15-13.00 «Rekruttering til drilltropper, skole-, generasjons- og voksenkorps». v/Per Einar Fon
Loading