Illustrasjon tillitsvalgte
Publisert 12/03/2019 - Oppdatert 12/03/2019 Forfatter: Håvard Hinsverk

Regionting NMF Trøndelag 2019

For:     Tillitsvalgte i alle NMF Trøndelag sine medlemskorps
Hvor:  Kimen kulturhus, Stjørdal
Når:     Søndag 28. april 2019 kl 14:00 – 17:00

Påmelding

Send signert påmelding til NMF Trøndelag på e-post: trondelag@musikkorps.no innen 14. april 2019.

Innkalling og påmeldingsskjema til regionting 2019 – Trøndelag

Frist for innmelding av saker fra medlemskorpsene er 17. mars 2019.

Sakspapirer

Korpsene vil få tilsendt sakspapirer innen 7.april.

Valg

Valgkomiteen oppfordrer personer som har lyst til å bidra i organisasjonen vår til å ta kontakt for å høre mer om de ulike vervene. Det er også mulig å melde inn forslag til personer du mener vil være gode kandidater.

Valgkomiteen oppfordrer personer som har lyst til å bidra i organisasjonen vår til å ta kontakt for å høre mer om de ulike vervene. Det er også mulig å melde inn forslag til personer du mener vil være gode kandidater.

Prosessen videre

Valgkomiteen er i dialog med de tillitsvalgte i inneværende periode for å kartlegge hvem som ønsker å stille til gjenvalg.  Innkomne forslag vurderes fortløpende.
Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med papirene til Regiontinget.

Valgkomiteen

Åpent tema / drøftingsmøte

I forkant av regiontinget blir det avholdt et åpent tema/drøftingsmøte kl 11.15 fram til lunsj kl 13.00.

Tema for møtet er:

  1. kl 11.15-12.10 «Egnede lokaler, og Norsk Standard 8178» v/Trond Eklund Johansen
  2. kl 12.15-13.00 «Rekruttering til drilltropper, skole-, generasjons- og voksenkorps». v/Per Einar Fon
Loading