I forkant av regiontinget blir det avholdt et åpent tema/drøftingsmøte kl 10 fram til lunsj kl 12.00.

Tema for møtet

Ungdomsløftet og handlingsplaner/behov for korpsene i Trøndelag

Umiddelbart etter regiontinget spiller Trøndelag Ungdomskorps (TUK) Festkonsert i Kulturverkstedet (Stjørdal Rådhus/gamle kinoen).

Representasjon
Korpsene møter med inntil to ordinære representanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. Fullmaktsskjema NMF Trøndelag 2023

Påmelding – Frist utløpt.
Deltakerliste Regionting 2023

For skolekorps oppfordres det til at den ene representanten er en ungdom/tillitsvalgt fra korpset.
Medlemskontingenten til NMF for 2023 må være betalt for å ha stemmerett på regiontinget.

Dagsorden
Regiontingets dagsorden er regulert i henhold til NMFs vedtekter § 6.4 Regionting

a. Konstituering
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i regiontingsperioden.
c. Saker fremmet av regionstyret og korpsene.
d. Plan for neste regiontingsperiode.
e. Valg

Praktiske opplysninger

Registrering av møtedeltakere fra kl. 09.30

Åpent tema/drøftingsmøte starter kl. 10.00

Det vil bli servert kaffe ved ankomst, og lunsj kl. 12.00.