I forkant av regiontinget blir det avholdt et åpent tema/drøftingsmøte kl 10 fram til lunsj kl 12.00.

Tema for møtet

Ungdomsløftet og handlingsplaner/behov for korpsene i Trøndelag

Umiddelbart etter regiontinget spiller Trøndelag Ungdomskorps (TUK) Festkonsert i Kulturverkstedet (Stjørdal Rådhus/gamle kinoen).

Representasjon
Korpsene møter med inntil to ordinære representanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder.

Påmelding
Påmeldingsskjema…

For skolekorps oppfordres det til at den ene representanten er en ungdom/tillitsvalgt fra korpset.
Medlemskontingenten til NMF for 2023 må være betalt for å ha stemmerett på regiontinget.

Dagsorden
Regiontingets dagsorden er regulert i henhold til NMFs vedtekter § 6.4 Regionting

a. Konstituering
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i regiontingsperioden.
c. Saker fremmet av regionstyret og korpsene.
d. Plan for neste regiontingsperiode.
e. Valg

Praktiske opplysninger

Registrering av møtedeltakere fra kl. 09.30

Åpent tema/drøftingsmøte starter kl. 10.00

Det vil bli servert kaffe ved ankomst, og lunsj kl. 12.00.