I henhold til regionens vedtekter (§4.2) innkaller regionstyret til ordinært regionting, som avholdes 23. april 2017.

Fagseminar
I tillegg til det formelle regiontinget blir det fagseminar: På fagseminaret har vi invitert sentrale personer fra korpsmiljøet på Lillestrøm. De vil dele sine erfaringer og tanker, i åpen dialog med salen.

Konsert med Regionkorps Øst:
Det blir eksklusiv konsert for regiontinget der RØST og dirigent Tanja Räsänen presenterer programmet de spilte i regionkorpskonkurransen på Hamar dagen før regiontinget.

Hele programmet (pdf)

Formelt Regionting:
Regionting for NMF Øst blir gjennomført i.h.t. gjeldende vedtekter. Styret presenterer arbeidet som er gjort i inneværende periode og legger fram forslag til Handlingsplan for 2017 – 2019. Det skal velges et nytt regionstyre, samt andre tillitsvalgte.
Dagens regionstyre