I henhold til regionens vedtekter (§4.2) innkaller regionstyret til ordinært regionting, som avholdes 28. april 2019.

Fagseminar
I tillegg til det formelle regiontinget blir det fagseminar. Mer info kommer.

Formelt Regionting:
Regionting for NMF Øst blir gjennomført i.h.t. gjeldende vedtekter. Styret presenterer arbeidet som er gjort i inneværende periode og legger fram forslag til Handlingsplan for 2019 – 2021. Det skal velges et nytt regionstyre, samt andre tillitsvalgte.
Dagens regionstyre