I henhold til regionens vedtekter (§4.2) innkaller regionstyret til ordinært regionting, som avholdes 28. april 2019.

Fagseminar

I forbindelse med regiontinget inviterer regionen til et brennende relevant seminar. Bli oppmerksom, bli provosert, bli inspirert!

Formelt Regionting

Regionting for NMF Øst blir gjennomført i.h.t. gjeldende vedtekter. Styret presenterer arbeidet som er gjort i inneværende periode og legger fram forslag til Handlingsplan for 2019 – 2021.

Det skal velges et nytt regionstyre, samt andre tillitsvalgte.
Dagens regionstyre

Program

11.30: Registrering og enkel servering
12.00: Velkommen

12.10: Fagseminar del 1
12.50: Fagseminar del 2

13.30: Pause med kaffe
14.00: Regionting
16.00: Slutt