I henhold til regionens vedtekter (§4.2) innkaller regionstyret til ordinært regionting, som avholdes 25. april 2021.

Fagseminar

I forbindelse med regiontinget inviterer regionen til seminar. Bli oppmerksom, bli provosert, bli inspirert!

Program og tema kommer

Formelt Regionting

Regionting for NMF Øst blir gjennomført i.h.t. gjeldende vedtekter. Styret presenterer arbeidet som er gjort i inneværende periode og legger fram forslag til Handlingsplan for 2021 – 2023.

Det skal velges et nytt regionstyre, samt andre tillitsvalgte.
Dagens regionstyre

Program

Kommer