I henhold til regionens vedtekter (§4.2) innkaller regionstyret til ordinært regionting, som avholdes 25. april 2021. På grunn av den pågående korona-epidemien blir regiontinget gjennomført digitalt.

Inspirasjonsseminar

Hva rekrutterer vi til? Finnes det allmenne suksesskriterier? Hvordan holde på de eldste musikantene? Korpsbygger Per Einar Fon gir deg (kanskje) svaret!

I forbindelse med regiontinget inviterer regionen til inspirasjonsseminar. Bli oppmerksom, bli provosert, bli inspirert!

Formelt Regionting

Regionting for NMF Øst blir gjennomført i.h.t. gjeldende vedtekter. Styret presenterer arbeidet som er gjort i inneværende periode og legger fram forslag til Handlingsplan for 2021 – 2023.

Det skal velges et nytt regionstyre, samt andre tillitsvalgte.
Dagens regionstyre