I henhold til regionens vedtekter (§6.2) innkaller regionstyret til ordinært regionting, som avholdes 23. april 2023.

InspirasjonsforedragI tillegg til regionting inviterer vi til et spennende fagseminar, der Hedvig Montgomery (kjent fra den internasjonalt bestselgende bokserien Foreldremagi og den kjente Aftenposten-produserte podkasten Foreldrekoden) kommer!

Overskriften for denne bolken vil være Hvordan jobber vi for å beholde og rekruttere ungdom i korps?

Formelt Regionting

Regionting for NMF Øst blir gjennomført i.h.t. gjeldende vedtekter. Styret presenterer arbeidet som er gjort i inneværende periode og legger fram forslag til Handlingsplan for 2023 – 2025.

Det skal velges et nytt regionstyre, samt andre tillitsvalgte.
Dagens regionstyre