Firmaet Reine Linjer overtok eigarskapet til korpsweb-løysinga for vel eit år siden, men NMF sende ut årsfakturaen for 2015 på starten av fjoråret sidan Reine Linjer ikkje var heilt klare til fakturautsending.

Frå i år 2016 tar dei seg av rubbel og bit, og dermed også utsending av fakturaene.

Dersom du skulle ha behov for å kome i kontakt med rett mottakar hos Reine Liner, gjer du det via support@korpsweb.net

Korpsweb blir altså frå 2016 fakturert frå Reine Linjer Internett AS direkte, og ikkje via korpset sin medlemsfaktura frå NMF.

Meir informasjon på Reine Linjer