Her er oversikten over de som har oppnådd kvalifiseringskravet.

Kryssene viser hvilken konkurranse den enkelte har kvalifisert seg på. Der det mangler kryss, er det enten fordi vedkommende ikke var påmeldt den aktuelle konkurransen eller kom under poenggrensen.

NB! Listen er oppdatert 22. april da den forrige inneholdt en feil i Drilldans solo preteen.