Vinnere i alle klasser og divisjoner

Aspirant- og juniorklassen

1.Stinta Skolemusikkorps Juniorkorps, dir. Lars Bjørnar Strengenes

2.Randesund Skolemusikk Juniorkorps, dir. Aleksander Haga Tveit

1. divisjon

1.Skiens Skolemusikk, dir. Rolf Kittilsen

2. divisjon

1.Randesund Skolemusikk, dir. Aleksander Haga Tveit

3. divisjon

1.Tromøy Skolemusikkorps, dir. Jonel Tvedt