Musikkonkuransar

2015
Resultatliste Nordvesten Møre og Romsdal 2015
Resultatliste Nordvesten Sogn og Fjordane 2015
Resultatliste Nordvesten for vaksenkorps 2015

2016
Resultatliste Nordvesten Møre og Romsdal 2016
Resultatliste Nordvesten Sogn og Fjordane 2016
Resultatliste Nordvesten for vaksenkorps 2016

Drillkonkuransar

2015

Resultatliste Nordvesten Sogn og Fjordane 2015 – drill
Resultatliste Midtnorsk Mesterskap 2015

2016
Resultatliste Nordvesten Sogn og Fjordane – drill
Resultatliste Midtnorsk mesterskap 2016 – lørdag
Resultatliste Midtnorsk mesterskap 2016 – søndag