President i Norges Musikkorps Forbund, Rita Hirsum Lystad, var forsiktig optimist da kulturministeren lekket fra budsjettet før helgen. Nå er den forsiktige optimismen redusert til nøktern realisme.

– Slik jeg leser budsjettet er det to ting som slår meg. Gode intensjoner og for lite midler, konkluderer presidenten.

Det begrunner hun i at økningen fra den første krisepakken som ble lagt frem, er på 320 millioner.

– Kulturministeren liker å fremstille det som at den totale pakken nå er oppe i 1.6 milliarder kroner, men realiteten er at korpsene er en del av den store sekkeposten idrett og frivillighet. Den inneholder totalt 1020 millioner kroner, men det er allerede søkt om 370 millioner i første runde, påpeker hun.

– Jeg er helt enig med styreleder i Norsk musikkråd når han tar til orde for at økningen burde vært minst 700 millioner. Jeg er redd korpsene nok en gang blir skuffet når søke-kriteriene snart legges ut.  Vi var også tydelig på at inntekter under kroner 200.000,- ikke skulle ha noen avkorting, men det ser ikke ut som vi har vunnet frem med dette innspillet. Det er skuffende, mener Lystad.

FOR LITEN ØKNING: Vi trenger større økning enn det regjeringen la frem 12. mai, sier Rita Hirsum Lystad

Hun er også opptatt av at korps må få refundert bortfall av inntekter selv om de ikke er hovedarrangør.

– Mange korps har store dugnadsinntekter fra andre arrangement. Avlysning av Birken, Kongsberg Jazzfestival og NM skolekorps genererer store dugnadsinntekter for noen av korpsene. Det er viktig at de også kan søke på midlene.

– En annen ting jeg er opptatt av er at ordningen må utvides i tid. Nå gjelder den for perioden 12. mars – 15. juni. Når vi vet hva som er tillatt og ikke minst ikke tillatt fremover, er det helt avgjørende at denne perioden utvides, avslutter presidenten.

Avkortning

Regjeringen har foreslått at det legges inn en avkortning i ordningen, slik at man nå kan få dekket inntil 70 prosent av tapene. I tillegg har de beholdt en avkortning i bunn for alle som ikke henter inn mer enn 25 000 kroner i perioden fra forrige søkerunde.

– Det er veldig mange av våre medlemslag som vil få betydelige utfordringer selv om de taper under 25 000 kroner i perioden. Vi synes det er trist at regjeringen ikke har hørt på våre oppfordringer om å fjerne dette punktet, sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag til musikk.no

Her er de viktigste punktene

  • Kompensasjonsordningen for frivillige videreføres, og det legges mer penger i potten. Samtidig er det nå flere som kan søke, så pengene blir smurt tynnere utover
  • Perioden er fra 12. mars til 15. juni. Arrangementer som skulle være gjennomført i denne perioden kan få kompensasjon
  • økonomisk tap må ha vært minst 25 000 kroner for hele perioden
  • Man kan søke om kompensasjon både for tapte billettinntekter og deltakeravgifter som i første runde, men også loppemarkeder, baser, salgsinntekter og annet.
  • De som får mer enn 60 prosent i offentlig støtte kan ikke søke.
  • For å kunne søke må man være registrert i Frivillighetsregisteret, og det er Lotteri- og Stiftelsestilsynet som er saksbehandler, som i første runde.
  • Det skal komme en «fase 3» som blir offentliggjort i slutten av mai. Det er grunn til å tro at det skal gjelde for situasjonen etter 15. juni.