–  Jeg er ydmyk og stolt og veldig klar for å gå løs på en ny periode i denne flotte organisasjonen, sier en svært godt fornøyd president, noen minutter etter at hun var blitt valgt, det første digitale valget i NMF noen sinne.

I en kort takketale takket hun for rausheten landsmøtet har utvist.

Det var også valg på visepresident, forbundsstyret, kontrollkomité og valgkomite.

Følgende ble valgt:

Visepresident: Christian Børresen, Innlandet (gjenvalg, 58)

Forbundsstyret:

Jørgen Foss, Øst (gjenvalg, 31)
Vigdis Villanger, Hordaland (gjenvalg, 63)
Sverre Skjauff, Hordaland (gjenvalg, 23)
Gina Russell, Øst, (ny, drill, 53)
Rebecca Selnæs, Trøndelag (ny, 25)
Erling Johan Myrseth, Øst (ny, 54)

Varamedlemmer
1.Christin Nyland, Innlandet (gjenvalg, 50)
2. Stine Sivertsen, Nord-Norge (ny, 40)

Ansatterepresentanter til styret –  (ikke valgt av landsmøtet)
Birgitte Grong, styremedlem
Finn Arne Dahl Hansen, vararepresentant

Kontrollkomiteen
Leder: Frank Mathisen, Nord-Norge (gjenvalgt)
Eirik Helland, Hordaland (gjenvalg)
Bjørg Odland, Rogaland (opprykk fra vara)
Vara: Oddgeir Øren, Nordvest (ny)

Valgkomiteen
Leder Bjørn Frode Hansen, Trøndelag (ny som leder, medlem sist periode)
Inger-Andrea Østby, Hordaland/Nord-Norge (ny, styret sist periode)
Stig Ryland, Hordaland (ny)
Bård Granerud, Øst (ny)
Hanne Maren Kristensen, Innlandet (ny)

Du kan følge landsmøtet her: