I år tar vi i bruk program.no for påmelding og innlevering av lister.
Vi håper korpsene finner dette enklere og tidsbesparende.

Påmeldingsfrist er 15. desember.

I år skjer påmeldingen via program.no.

  • Når man melder på korpset er det viktig at man er registrert i korpsdrift.no med et verv i korpset.
  • Man vil få en bekreftelse på epost med en link som gir mulighet til å redigere påmeldingen.
  • Når man har meldt på et korps skal man gå inn via linken i eposten og velge hvilke medlemmer som skal være med å spille. Det er da viktig at alle medlemmer er registrert i korpsdrift.no
  • Dersom et medlem ikke er registrert i korpsdrift.no, meldes de inn, og medlemmet vil vise i påmeldingsløsningen innen 24 timer.  NB! Se reglementet §5 «Betingelser for deltakelse».

Er det noe du lurer på? Ta kontakt Tel: 98 24 11 61 eller epost: rogaland@musikkorps.no