Merk at endringer i spillerekkefølger er gjort etter utsending 14. februar.
Oppdaterte spilletider finnes alltid i appen program.no

Oppdatert 16. mars:
Spillerekkefølge korps Janitsjar
Spillerekkefølge korps Brass
Spillerekkefølge Solister
Spillerekkefølge Ensembler

Generell info/tidligere utsendinger: 
Slagverkutstyr RM 2022

Informasjon til hovedkorps og juniorkorps med janitsjarbesetning
Informasjon til hovedkorps og juniorkorps med brassbesetning
Informasjon solist-RM lørdag 19. mars
Informasjon ensemble-RM søndag 20. mars
Informasjon samspillseminar janitsjar lørdag 19. mars 2022
Informasjon samspillseminar brass søndag 20. mars 2022

Invitasjon til RM 2022
Informasjon 1 RM 2022

Er det noe du lurer på? Ta kontakt Tel: 98 24 11 61 eller epost: rogaland@musikkorps.no