Om konkurransen
Rogadrill er en av landets konkurranser der drillere kan kvalifisere seg til NM i solo- og duettklasser. Mer informasjon om NM-kvalifisering finner du her.
Konkurransen avholdes lørdag og søndag. Kort tid etter påmeldingsfristens utløp og så snart dommerbesetning er på plass, vil startoppsettet foreligge.

Antall deltakere
Det kan bli begrensninger i antall starter i noen klasser for at dagene ikke skal bli for lange. Avgjørelsen om dette blir tatt etter påmeldingsfristens utløp. Det kan bli satt opp ventelister. Prioritering blir satt etter dato for innkommet påmelding, men i kvalifiseringsklassene prioriteres deltakere fra NMF Rogaland og Hordaland.
Klassene fylles opp ut fra tidsrammene for konkurransen og antall dommersett.

Reglement og retningslinjer
Konkurransen følger til enhver tid oppdatert reglement og retningslinjer. Det er Reglement per 01.10.2018 og Retningslinjer per 01.10.2018 som er gjeldende for Rogadrill 2019, og disse aksepteres ved påmelding. Korpsene er selv ansvarlige for å melde på drillere i korrekt aldersklasse, og det vil kunne bli utført kontroll på enkelte klasser.
Les på https://musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/ – her ligger bl.a. verktøy for å finne riktig aldersklasse, reglement og retningslinjer.

Musikk
Til Rogadrill 2019 skal musikken leveres via USB senest 15. mars.
Musikkfilene skal være navngitt med korpsnavn, kategori/klasse og aldersinndeling/divisjon samt eventuelt navn på utøver i solo og duett.

Mer informasjon ang levering av musikk kommer etter påmelding.

Startkontingent*
– Tropp: kr. 900,- per tropp
– Duett: kr. 550,- per duett
– Solo: kr. 300,- per solo

*50% påslag for deltakere som ikke er medlem i NMF.

Deltakeravgift
Deltakeravgift er kr. 250,- per utøver og kommer i tillegg til startkontingent.
Alle NMF medlemskorps må registrere sine deltakere i korpsdrift.no
En instruktør og en leder per korps har gratis inngang.
Det er 50 % påslag for deltakere som ikke er medlem av NMF.

Kontakt
Alle spørsmål/henvendelser: rogadrill@musikkorps.no

Overnatting
Arrangør har ikke mulighet for å stille med tilbud om overnatting på skole, vi vil sende ut tilbud fra nærliggende hotell så snart vi har mottatt disse.

Påmelding
Fyll ut påmeldingsskjema:
Påmeldingskjema Rogadrill 2019
Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og nøyaktig. Lagre skjemaet med korpsets navn som filnavn.

Send skjemaet som vedlegg til rogadrill@musikkorps.no
Påmeldingsfristen er 11. februar 2019.

Ansvarlig for konkurransen:
NMF Rogaland er ansvarlig for konkurransen.
Produsent er Sissel Thomsen (rogadrill@musikkorps.no) og teknisk arrangør er Sandnes Sportsdrillklubb, Stavanger Drill og Tau Drill.

Invitasjon – Rogadrill 2019