Fra Regionstyremøte NMF Rogaland 11.03.2020.

Regionstyret og administrasjonen i NMF Rogaland tar på vegne av deltakerne sitt samfunnsansvar på alvor, og stiller seg selvsagt lojalt bak vurderinger gjort av de beredskapansvarlige i vertskommunen.

Det er allerede gjennomført utallige øvingstimer i forbindelse med forberedelsene til Rogadrill 2020.
Øving er aldri forgjeves, og vi håper korps og drillere får mulighet til fremføring ved andre anledninger.

 

 

NMF Rogaland inviterer i samarbeid med Sandnes Sportsdrillklubb, Stavanger Drill og Tau Drill til Rogadrill

Om konkurransen
Rogadrill er en kvalifiseringskonkurranse i solo- og duettklasser for NM Drill 2020.
Les mer om kvalifisering til NM her.
Konkurransen avholdes lørdag og søndag.
Startoppsett vil foreligge når dommerbesetning er på plass i etterkant av påmeldingsfrist.

Reglement og retningslinjer
Konkurransen følger til enhver tid oppdatert reglement og retningslinjer.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at det er gjort endringer i retningslinjene siden forrige konkurransesesong. Noen klasser er fjernet mens andre har kommet til.  Se oversikt i infoboks til høyre.

Musikk
Det jobbes pr. i dag med løsninger for å kunne levere musikk i Program.no – i tilknytning til påmeldingen. Påmeldte vil få nærmere informasjon om vi benytter oss av denne løsningen så snart som mulig, eller om musikk skal leveres på epost direkte til musikkansvarlig som tidligere. Frist for å levere musikk vil uansett være 1. mars.

Deltakeravgift og startkontingent

Deltakeravgift pr utøver kr 250,-
Tropp kr 1000,- per tropp
Pompons / Majorettes kr 600,- per tropp
Duett kr 700,- per duett
Solo kr 400,- per solo
Solo kortprogram kr 150,- per solo

Det er 50% påslag for deltakere som ikke er medlem av NMF.

Hvert korps får gratis inngangsbånd til én instruktør og én leder.

Ansvarlig for konkurransen

NMF Rogaland er ansvarlig for konkurransen.
Alle spørsmål/ henvendelser bes sendes til rogadrill@musikkorps.no

Produsent er Sissel Thomsen
Teknisk arrangør er Sandnes Sportsdrillklubb, Stavanger Drill og Tau Drill