Om konkurransen
På grunn av smittevern og pandemien vi er inne i er det bestemt fra NMF Nasjonalt at det kun er mulig å konkurrere i den regionen du har bostedsadresse. NMF Rogaland og NMF Hordaland har besluttet at drillkonkurransene i 2021 skal arrangeres som så kortreiste arrangementer som mulig. Det er derfor bestemt at Boknafjorden avgjør inndelingen til hvilke tropper som blir invitert til hvilken konkurranse. Tropper sør for Boknafjorden kan delta på Rogadrill 2021. Det er tillatt med samarbeids-tropper og duett innenfor overnevnt område.

Rogadrill er en kvalifiseringskonkurranse i solo- og duettklasser for NM Drill 2021. Solister og duetter som ikke har mulighet til å stille på kvalifiseringskonkurranse, pga. sykdom (ved innsending av legeattest) eller fordi duetten krysser regions grensen, kan kvalifisere seg ved å delta på digital NM kvalifisering. Mer informasjon finner dere her.

Endring 24.02: NM korpsdrill vil arrangeres som en digital konkurranse. Kvalifiseringen blir også digital.
Invitasjon til NM korpsdrill sendes ut 1. mars.

Konkurransen er satt opp til to dager, men det er mulig vi klarer å avvikle konkurransen på en dag. Dette ser vi første etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Ansvarlig for konkurransen

NMF Rogaland er ansvarlig for konkurransen.
Alle spørsmål/ henvendelser bes sendes til rogadrill@musikkorps.no

Produsent er Sissel Thomsen.
Teknisk arrangør er Sandnes Sportsdrillklubb, Stavanger Drill og Tau Drill.