Om konkurransen
Rogadrill blir en av landets konkurranser der drillere kan kvalifisere seg til NM.
Mer informasjon om NM-kvalifisering finner du her.

Konkurransen avholdes lørdag og søndag. Kort tid etter påmeldingsfristens utløp og så snart dommerbesetning er på plass, vil startoppsettet foreligge.

Antall deltakere
Det kan bli begrensninger i antall starter i noen klasser for at dagene ikke skal bli for lange. Avgjørelsen om dette blir tatt etter påmeldingsfristens utløp. Det kan bli satt opp ventelister. Prioritering blir satt etter dato for innkommet påmelding, men i kvalifiseringsklassene prioriteres deltakere fra NMF Rogaland og Hordaland.
Klassene fylles opp ut fra tidsrammene for konkurransen og antall dommersett.

Reglement og retningslinjer
Konkurransen følger til enhver tid oppdatert reglement og retningslinjer.
Det er Reglement per 01.09.2014 og Retningslinjer per 15.09.2016 som er gjeldende for Rogadrill 2018, og disse aksepteres ved påmelding. Korpsene er selv ansvarlige for å melde på drillere i korrekt aldersklasse, og det vil kunne bli utført kontroll på enkelte klasser.
Les på www.musikkorps.no/drillnyttige filer til nedlastning: her ligger bl.a. verktøy for å finne riktig aldersklasse, reglement og retningslinjer.

Musikk
Til Rogadrill 2018 skal musikken leveres via droppbox 1. april.
Musikkfilene skal være navngitt med korpsnavn, kategori/klasse og aldersinndeling/divisjon samt eventuelt navn på utøver i solo og duett.
Mer informasjon om dropbox-opplasting kommer.

Startkontingent
– Tropp: kr. 900,- per tropp
– Duett: kr. 550,- per duett
– Solo: kr. 300,- per solo

Deltakeravgift
Deltakeravgift er kr. 250,- per utøver og kommer i tillegg til startkontingent.
Det er 50 % påslag for deltakere som ikke er medlem av NMF.
Én instruktør og én leder per korps har gratis inngang.

Kontakt
Alle spørsmål/henvendelser: rogadrill@musikkorps.no

Overnatting
Arrangør har ikke mulighet for å stille med tilbud om overnatting på skole i år, vi vil forsøke å forhandle frem en avtale til neste år. I år har vi skaffet gode tilbud på hotell som ligger i nærheten av lokalene konkurransen arrangeres i. Se vedlegg for priser og hvordan å bestille.

Påmelding
Vi jobber med å få til en påmelding via program.no som er koblet opp mot medlemsregisteret i korpsdrift.no.
Til det er på plass, tar vi imot påmelding via excel som tidligere.
Fyll ut skjemaet: Påmelding Rogadrill 2018
Det er viktig at alle punkter fylles ut korrekt og nøyaktig. Lagre skjemaet med korpsets navn som filnavn.
Send skjemaet som vedlegg til rogadrill@musikkorps.no
Påmeldingsfristen er 1. mars

Ansvarlig for konkurransen
NMF Rogaland er ansvarlig for konkurransen. Produsent er Sissel Thomsen (rogadrill@musikkorps.no) og teknisk arrangør er Sandnes Sportsdrillklubb, Stavanger Drill og Tau Drill.
Velkommen!

Invitasjon til Rogadrill

Overnatting i forbindelse med Rogadrill 2018