Stillingsannonse fra Klepp kommune

Om Klepp kommune

Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgste staden i og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som har omlag 19 200 innbyggjarar. Me har eit rikt organisasjons- og kulturliv. Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettstader er Verdalen, Orstad, Klepp st, Kåsen, Pollestad og Voll. Stavanger Lufthavn, Sola ligg få kilometer nord for kommunegrensa og Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

Orre skulekorps er eit brasskorps og det er ynskjeleg at du kan beherske eit brassinstrument.

Vi ønskjer at du har musikkfagleg og pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet. Personleg egnethet vil bli lagt vekt på og gode samarbeidsevner.

Arbeidsstad: Orre skule

Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremleggjast før tiltredelse.

For meir informasjon, ta kontakt med rektor Jan Bekkum mob. 992 92 105.

Elektronisk søknadskjema

Stillingsnummer: 1120-2018-05-14 (Oppgis ved kontakt med NAV)