Da RM 2021 for korps ble utsatt fra mars til juni besluttet NMF Rogalands regionstyre å beholde solist-RM digitalt, med innlevering av bidrag på dato for mesterskapet i mars. Dette var i håp om at konkurransen kunne gi de påmeldte solistene et etterlengtet delmål på den tiden man hadde sett for seg å konkurrere.

De påmeldte hadde innleveringsfrist søndag 21. mars, og det kom totalt inn bidrag fra 75 deltakere.

De innsendte bidragene vil bli vurdert av 2 dommere etter vanlige kriterier, og resultatene vil offentliggjøres i en digital sending i forbindelse med Regiontinget lørdag 17. april.
Følg med på NMF Rogalands facebookside for informasjon om sendingen når det nærmer seg.

Resultater Solist-RM 2021

De 75 påmeldte fordeler seg slik på de ulike klassene:

Født 2002-2004: 17 solister
Dommere: Ivar Atle Fjordheim og Arfon Owen

Født 2005-2006: 20 solister
Dommere: Stacey Dixon og Frank Braafhart

Født 2007-2008: 20 solister
Dommere: Andrea Phipps Wensberg og Erik Waldejer

Født 2009-2010: 18 solister
Dommere: Torbjørn Bakker og Steven James