Informasjon sendt til korpsene 4. januar
Smittesituasjon, nasjonale forskrifter i tillegg til kommunale forskrifter gjør at korpsene ikke får kommet i gang med fellesøvinger. RM for voksenkorps 13.-14. februar avlyses.

Repertoar
Korpsene inviteres til å spille «NM-repertoar». Dette gir korpsene mulighet og anledning til å fordype seg originalskrevet korpsmusikk, med tro på at dette gir musikalsk utvikling for korpset.
Korps som vanligvis ikke deltar i NM, men som ønsker å delta, oppfordres til å spille originalskrevne stykker for besetningen.
Partiturer skal sendes inn i tre fysiske eksemplarer til NMF Rogaland innen 15. januar 2021.

Retningslinjer
Spilletid

  • Korps som vanligvis deltar i elite- og 1. divisjon har inntil 20 min spilletid.
  • Korps som vanligvis deltar i 2.-7. divisjon/er uten divisjonsinndeling har en spilletid på inntil 15 minutter.

Medlemmer

  • Korpsets medlemmer per 31.12.2020 kan delta i mesterskapet
  • Deltakerlisten skal være klar innen 15. januar 2021.
  • For 2021 ønsker vi så lang det er mulig å unngå dobbeltspillende musikanter/dirigenter.
  • Er det personer som fast deltar i flere korps, vil korpsene bli plassert i samme kohort. Spillerekkefølgen vil bli styrt av dette.

Bedømming
Mesterskapet vil deles i to divisjoner. En divisjon for brass og en divisjon for janitsjar. To habile dommere vil dømme hver divisjon.
Deltakende korps kan velge å ikke få plassering, men kun en vurdering fra dommerne.

Lyd- og bildeopptak
Det vil bli gjort lyd- og bildeopptak av deltakerkorpsene.
Korpsene vil i etterkant av mesterskapet få tilsendt en lenke med sitt opptak.
Korpset vil sitte på rettighetene til opptaket, og NM-korpsene kan benytte opptaket til Påskeonline 2021 om de ønsker det.
Dersom NMF Rogaland ønsker å benytte opptakene, avtales dette med hvert enkelt korps.

Pdf-format av invitasjonen lastes ned her:
Invitasjon til regionalt mesterskap for voksenkorps 2021