– Det var enkelt å stille seg bak dette manifestet. Å stadig ha fokus på trygge forhold og godt samspill i korpsene er viktig for oss som organisasjon, og med dette partnerskapet inngår vi i en større front mot mobbing og trakassering, forteller Thor Olav Fjellhøi, daglig leder i NMF Øst. På vegne av regionen signerte han avtalen i Støperiet barnehage.

Helt siden det første manifestet mot mobbing ble undertegnet i 2002 har ulike regjeringer avgrenset kampen mot mobbing til det som skjer i skolen og barnehagen. I Oslo tar byrådet med kultur, idrett og frivillighet i et nytt og forpliktende partnerskap mot mobbing for perioden 2016 til 2019.

Daglig leder Thor Olav Fjellhøi signerer avtalen på vegne av NMF Øst.

Daglig leder Thor Olav Fjellhøi signerer avtalen på vegne av NMF Øst.

– Det er blåøyd å tro at mobbing og krenkede adferd bare skjer innenfor porten til barnehagen eller skolen. Både statistikk og flere alvorlige mobbesaker har vist at vi må tenke større. Miljøene rundt barna også utenfor barnehage og skole må gjøre mer for å avdekke og følge opp mobbing. Mobbing skjer også på fotballaget, i koret eller i sjakklubben, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Arbeidet vil også bli fulgt opp gjennom trivselsundersøkelser, foreldreundersøkelser og aktuelle kartlegginger som gjennomføres i oppvekstsektoren. Partnerskapet skal evalueres etter en virkeperiode.

Mer info her (pdf)