Korpset øver på Sande kommunelokale onsdager fra 17.00 til 20.00. Nye aspiranter øver fra 16.30 til 17.00 i perioden september til februar.

Arbeidsoppgaver:

  • Forberede og lede korpsøvelser og seminarer
  • Delta på opptredener og arrangementer
  • Utarbeide en musikkfaglig langtidsplan med konkrete mål og delmål
  • Samarbeide tett med styret og delta på styremøter
  • Delta på samarbeidsmøter med kulturskolen

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra arbeid med barn og unge
  • Erfaring fra korpsdireksjon
  • Musikkpedagogisk utdanning

Vi ser etter en faglig dyktig og kreativ dirigent som kan motivere og formidle musikkglede. En dirigent som har gode pedagogiske evner og kan variere og tilpasse undervisningen. En tydelig og ryddig voksen som kan skape et godt samhold i gruppa og som har gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr godgjøring etter avtale og et velorganisert korps med et godt miljø og engasjerte musikanter og foreldre.

Politiattest må kunne framlegges, og vi ønsker at du oppgir referansepersoner i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til styreleder Heidi Engedal Næss.
Telefon: 95 00 10 92. E-post: heidi@nmk.no

Søknad og CV sendes til: heidi@nmk.no

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøvedirigering.

Søknadsfrist: 10.05.18
Tiltredelse august 2018.