– Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å utvikle korpslivet i våre tre nordligste fylker, sier daglig leder Christina Solheim Karstad. Hun er ny daglig leder, mens ny produsent for Finnmark fylke er Hege Andersson. Nina Therese Bakke, produsent for Troms og Anne Guri Frøystein, musikkonsulent og produsent for Nordland er fortsatt med på laget.

Hovedkontoret er i Tromsø og har følgende adresser:

Post:
NMF Nord-Norge
poste restante, postboks 431
9255 Tromsø

Besøk:
Storgata 69
9008 Tromsø

Dette er oss:

Bilde til nett, ChristinaChristina Solheim Karstad – nyansatt daglig leder, er fra Tromsø og startet sin klarinettkarriere i Tromsø Folkeskoles Musikkorps da hun var ni år. Hun har sin utdannelse fra Musikkonservatoriet i Tromsø og Kunsthøgskolen på Island. Hun har jobbet masse med korps, både som instruktør og dirigent og har tidligere vært ansatt i regionen som musikkonsulent. Kontakt: 951 64 693 Epost: christina@musikkorps.no og/eller nordnorge@musikkorps.no

Bilde til nett, HegeHege Andersson – nyansatt produsent for Finnmark. Har spilt i og jobbet med korps siden jeg begynte å spille klarinett i Komsa skolekorps som 8-åring og har jobbet i Alta kulturskole siden 1999. Hege er utdannet ved Nord-Norsk Musikkonservatorium, Sibeliusakademiet og Malmö musikhögskola. Hennes mål med produsentjobben er å få opp medlemstallet i skolekorpsene i Finnmark og at alle snakker korps 🙂 Kontakt: 951 97 216  (e-postadresse er snart på plass)

Bilder til nett, NinaNina Therese Bakke – produsent for Troms. Nina er 27 år og er utdannet ved Musikkonservatoriet i Tromsø med euphonium og trombone som hovedinstrumenter. I tillegg til arbeidet som produsent, dirigerer hun to korps og er freelance-musiker. Hun er også lærer på «Unge Musikere» programmet ved konservatoriet. Nina er opprinnelig fra Sømna på Sør-Helgeland men har de siste 8 år vært bosatt i Tromsø. Kontakt: 480 30 273 Epost: nina@musikkorps.no

Bilder til nett, Anne Guri 2Anne Guri Frøystein – musikkonsulent og produsent for Nordland. Anne Guri har vært ansatt i NMF Nord-Norge i mange år og er kjent for de fleste. Hun er utdannet fløytist og er ved siden av NMF-jobben ansatt i Rana kulturskole som distriktsmusiker.  Anne Guri har i hele sitt yrkesliv jobbet for utvikling av korps, musikanter og det frivillige musikkliv. Kontakt: 95173983 Epost: anne-fr@online.no