Grupper fra Sjøforsvarets musikkorps kommer på besøk til dere og spiller et underholdende og inspirerende program.

Programmet som varer ca. 40 minutter er tilpasset for rekruttering og gir våre nye håpefulle innblikk i musikkens verden med presentasjon av ulike instrumenter.

Det vil være mulig for skolekorpsmusikanter å spille sammen med musikerne dersom man ønsker det. Noter blir sendt ut i forkant.

Gruppene er ulikt sammensatt og vi tilrettelegger gruppene i forhold til om skolekorpset deres er brass eller janitsjar

Hva kreves av korpset som søker?

  • Skaffe lokale og gjøre nødvendige avtaler med de ansvarlige for lokalet.
  • Ordne parkeringsmulighet for musikerne
  • Ha et rom for oppakking/oppvarming for musikerne i Sjøforsvarets musikkorps. De ankommer skolen 30 minutter før konsert.
  • Det må være en voksen representant fra skolekorpset til stede som ser til at lokalet er klart og som tar imot musikerne fra SFMK.
  • Representanten fra skolekorpset forteller litt om korpset sitt, har en enkel flyer med informasjon om hvordan interesserte kan komme i kontakt med dere.
    Man avtaler med SFMK om når det passer i programmet.

Informasjon om konsertene vil bli sendt til oppgitt kontaktperson i påmeldingsskjemaet.

Vi kan ikke garantere at alle skolekorps får tildelt en konsert. Det avhenger av antall søkere så det gjelder å være raskt ute.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med Oda: oda@musikkorps.no