Hva kreves av korpset som søker?

  • Skaffe lokale og gjøre nødvendige avtaler med de ansvarlige for lokalet.
  • Ordne parkeringsmulighet for musikerne
  • Ha et rom for oppakking/oppvarming for musikerne i SFMK
  • Det må være en voksen representant fra skolekorpset til stede som ser til at lokale er klart og som tar imot musikerne fra SFMK
  • Representanten fra skolekorpset forteller litt om korpset sitt, har en enkel flyer med informasjon om hvordan interesserte kan komme i kontakt med dere.
    Man avtaler med SFMK om når det passer i programmet.

Informasjon om konsertene vil bli sendt til oppgitt kontaktperson i påmeldingsskjemaet.

Vi kan ikke garantere at alle skolekorps får tildelt en konsert. Det avhenger av antall søkere så det gjelder å være raskt ute.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med Beate:  beateh@musikkorps.no